OdySight®
Privacybeleid

v.1.0/ 2022-05-02

Tilak Healthcare SAS
('Tilak Healthcare') is geregistreerd onder nr. 820 343 044 (Parijs), met maatschappelijke zetel te 74 Rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Parijs, Frankrijk.
De OdySight®-applicatie ("Applicatie") is een medisch hulpmiddel dat op voorschrift beschikbaar is voor het op afstand controleren van uw visuele parameters ("Diensten") door uw zorgprofessional. In afwachting van het voorschrijven van de Applicatie door uw zorgprofessional, heeft u toegang tot de beperkte versie van OdySight® om het te testen.

Als verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt, bewaart en gebruikt Tilak Healthcare uw Persoonsgegevens zowel wanneer u zich aanmeldt voor het gebruik van de beperkte versie van OdySight® als wanneer de Applicatie wordt voorgeschreven door uw zorgprofessional overeenkomstig dit privacybeleid ('Privacybeleid'). De zorgprofessional die u deze Applicatie heeft voorgeschreven, fungeert als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke voor uw Persoonsgegevens die tijdens uw medische bezoeken worden verzameld. De zorgprofessional houdt (een) afzonderlijk(e) medisch(e) dossier(s) over u bij waar wij geen toegang toe hebben. Deze zorgprofessional verstrekt u het eigen privacybeleid over de manier van verwerken van uw Persoonsgegevens. Neem contact op met uw zorgprofessional voor meer informatie over hun privacybeleid.

In dit Privacybeleid wordt toegelicht welke Persoonsgegevens worden verzameld en hoe die door Tilak Healthcare worden verzameld. In dit Privacybeleid worden ook de doeleinden, welke waarborgen er zijn en de wettelijke grondslagen voor de Verwerking beschreven. Ook uw rechten met betrekking tot de Verwerking van uw Persoonsgegevens door Tilak Healthcare staan erin beschreven. Wanneer we verwijzen naar 'Verwerking' van Persoonsgegevens, bedoelen we alle gebruik van uw Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, doorsturen en verwijderen daarvan.

Als u niet wilt dat Tilak Healthcare uw Persoonsgegevens verzamelt en verwerkt op de manier die in dit Privacybeleid is beschreven, hebt u geen toegang tot de Applicatie of de beperkte versie ervan, noch kunt u gebruikmaken van onze Diensten.

Dit Privacybeleid is van toepassing op al onze diensten.

Tilak Healthcare wil dat u erop vertrouwt dat uw Persoonsgegevens veilig worden bewaard en dat uw Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 ('AVG'). Bij Tilak Healthcare nemen we de bescherming van uw gegevens zeer serieus.
A. Welke gegevens we verzamelen en hoe dat gebeurt
'Persoonsgegevens' omvatten alle gegevens van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die direct en indirect kan worden geïdentificeerd. Wanneer u zich aanmeldt voor de beperkte versie van de Applicatie, de Diensten en ook dit Privacybeleid, kan Tilak Healthcare uw voornaam, achternaam, woonplaats, telefoonnummer, volledige geboortedatum, geslacht, aandoening, het initiële gezichtsvermogen, het te testen oog en andere contactgegevens (zoals uw e-mailadres) verzamelen. Dergelijke gegevens zijn vereist voor het gebruik van de Applicatie en/of de beperkte versie ervan. Uw zorgprofessional kan uw Persoonsgegevens verzamelen en delen wanneer u hem/haar toestemming hebt gegeven uw gegevens met Tilak Healthcare te delen voor het verlenen van de Diensten. Om veiligheidsredenen wordt u ook gevraagd een uniek wachtwoord te creëren, dat ook wordt opgeslagen.

Als de Persoonsgegevens die worden verzameld van verplichte of optionele aard zijn, wordt u hiervan tijdens het verzamelen op de hoogte gebracht via een asterisk.

Daarnaast zal Tilak Healthcare Persoonsgegevens verzamelen wanneer u naar onze Diensten informeert, of deze automatisch en rechtstreeks bij u verzamelen wanneer u de Diensten gebruikt, en wel als volgt:

 • Telefoonnummer voor het verzenden van (i) een automatisch sms-bericht met een toegangscode (zonder kosten voor u) om u in staat te stellen de Applicatie en/of de beperkte versie ervan te gebruiken en (ii) wekelijkse meldingen over het voorschrijven van het recept voor de Applicatie door uw zorgprofessional uw gebruik van de beperkte versie van OdySight en de Applicatie, het einde van de toegang tot de beperkte versie, de noodzaak om contact op te nemen met uw zorgprofessional, etc.;
 • Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, de telefoon of via onze websites of Applicatie (waaronder ook de klantenservice), zullen we de Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, verzamelen voor trainings- en operationele nalevingsdoeleinden, zoals hieronder beschreven in deel B van het Privacybeleid;
 • Gegevens die u verstrekt wanneer u onze klantendienst om hulp vraagt (zoals chatlogs en tickets voor klantenondersteuning);
 • Andere gegevens die u ons verstrekt (zoals informatie die gebruikt wordt om een verloren account te identificeren - e-mailadres, voornaam, achternaam, telefoonnummer);
 • Wanneer u onze websites bezoekt of de beperkte versie van OdySight, de Applicatie en/of de Dienst gebruikt, kunnen mogelijk apparaatgegevens worden verzameld, zoals het IP-adres van uw apparaat, het land, het besturingssysteem, browsergegevens (waaronder het browsertype) en de taal van uw voorkeur, het model van uw apparaat, de instellingen ervan en netwerkgegevens;
 • Informatie over de voortgang van uw Applicatie en de activiteit of informatie die u verstrekt over de manier waarop u de Applicatie of de Diensten gebruikt, zoals uitgevoerde puzzels en tests, de datum en het tijdstip van uitvoering, de behaalde scores;
 • Cookies of soortgelijke technologie op onze website die Tilak Healthcare helpen u een ervaring op maat te bieden op basis van uw surfgewoonten. Raadpleeg het onderdeel over cookies op onze website (beschikbaar op https://odysight.app/legal-fr#cookies) voor meer informatie over hoe en welke cookies worden gebruikt;
 • Wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief (voornaam, achternaam en contactgegevens);
 • Wanneer u de beperkte versie van OdySight, de Applicatie en de Diensten gebruikt en u maakt wat inhoud aan (metingen, testresultaten). Voor alle duidelijkheid: er worden geen testresultaten opgeslagen of verwerkt door Tilak Healthcare tijdens uw toegang tot de beperkte versie van OdySight.
 • Wanneer u onderzoeken over de Applicatie invult (ontvangen behandelingen, geplande bezoeken aan de zorgprofessional).

De Applicatie verzamelt alleen Persoonsgegevens die noodzakelijkerwijs in overeenstemming zijn met de hieronder gedefinieerde doeleinden.
B. Rechtsgrondslag en gebruik van uw gegevens door Tilak Healthcare
Tilak Healthcare gebruikt en deelt uw gezondheidsinformatie alleen zoals uitgelegd in dit Privacybeleid.

Wanneer gezondheidsinformatie wordt verwerkt, vertrouwen we op uw uitdrukkelijke toestemming voor deze Verwerking (art. 9(2)(a) AVG).

Tilak Healthcare verwerkt Persoonsgegevens alleen als daar een wettelijke grondslag voor is. De rechtsgrondslag voor het gebruik, de verwerking, het bijhouden en de openbaarmaking van uw Persoonsgegevens omvat (i) onze verplichtingen in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn wanneer we de Diensten leveren, (ii) uw toestemming (die vervolgens op elk moment kan worden ingetrokken door contact op te nemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van Tilak Healthcare via het hieronder vermelde adres); (iii) legitieme zakelijke behoeften: ervoor zorgen dat Tilak Healthcare de Diensten levert en dat Tilak Healthcare over de juiste informatie beschikt om op elk moment met u te communiceren, en ervoor zorgen dat we ons aan het kwaliteitsbeleid houden; (iv) het opstellen van contracten en het nakomen van contractuele verplichtingen (bijvoorbeeld uw zorgprofessional de resultaten van uw oogtest meedelen); en (v) naleving van de wettelijke vereisten zoals hieronder verder beschreven.

Tilak Healthcare verwerkt uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • U Diensten te verlenen die geschikt zijn voor uw leeftijd en aandoening zoals geselecteerd door uw zorgprofessional, waaronder het verzenden van sms-berichten die uitsluitend betrekking hebben op de levering van de Diensten. Deze Verwerking is noodzakelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst (Gebruiksvoorwaarden OdySight-app https://odysight.app/termsofuse-app) die met u is gesloten (art. 6(1)(b) AVG).
 • Uw gebruik van de Diensten volgen om Tilak Healthcare te helpen meer te weten te komen over uw activiteiten (spelvoortgang, testactiviteiten) en uw voorkeuren en neigingen te begrijpen, zodat Tilak Healthcare uw spelervaring kan personaliseren (bijvoorbeeld de moeilijkheidsgraad van de puzzels aanpassen) en/of de testfrequentie (bijvoorbeeld het andere oog testen in plaats van het reeds geteste, een andere soort test suggereren). Deze Verwerking is nodig voor een goede uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (art. 6(1)(b) AVG).
 • Interne training en operationele naleving. Deze Verwerking is nodig voor een goede uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (art. 6(1)(b) AVG). Wanneer Verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, is het in ons legitieme belang uw Persoonsgegevens te gebruiken om ervoor te zorgen dat we u en uw zorgprofessional de best mogelijke service kunnen bieden, bijvoorbeeld door de gegevens te gebruiken om het product aan te passen door nieuwe functies voor te stellen na een klacht over het product (art. 6(1)(f) AVG).
 • Bugs en servicefouten vaststellen en oplossen. Deze Verwerking is nodig voor een goede uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (art. 6(1)(b) AVG).Wanneer Verwerking niet nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, is het in ons legitieme belang uw Persoonsgegevens te gebruiken om ervoor te zorgen dat we u en uw zorgprofessional de best mogelijke service bieden (art. 6(1)(f) AVG).
 • Voor administratieve, analytische, statistische, onderzoeks- en optimalisatiedoeleinden. Het is in ons legitieme belang uw Persoonsgegevens te gebruiken om ervoor te zorgen dat we u en uw zorgprofessional de best mogelijke service bieden (art. 6(1)(f) AVG).
 • Analyses uitvoeren ter ondersteuning van bedrijfsanalyses en -activiteiten om productontwikkeling en verbetering van producten en Diensten mogelijk te maken, inhoud te personaliseren, advertenties aan te bieden en aanbevelingen te doen. Het is in ons legitieme belang uw Persoonsgegevens te gebruiken om ervoor te zorgen dat we u en uw zorgprofessional de best mogelijke service bieden (art. 6(1)(f) AVG).
 • Statistieken opstellen. Het is in ons legitieme belang uw Persoonsgegevens te gebruiken om ervoor te zorgen dat we u en uw zorgprofessional de best mogelijke service bieden (art. 6(1)(f) AVG).
 • Om te voldoen aan alle wettelijke en reglementaire verplichtingen en te reageren op verzoeken van bevoegde autoriteiten en instanties (Gegevensbescherming, Medische hulpmiddelen, vergoedingsinstanties), rechtbanken en wetshandhavingsinstanties en om andere veiligheidsredenen. Verwerking is nodig om te voldoen aan onze reglementaire en wettelijke verplichtingen (art. 6(1)(c) AVG).
 • U te ondersteunen, met u te communiceren en te reageren op alle verzoeken en vragen die u hebt ingediend bij de klantenservice van Tilak Healthcare. Deze Verwerking is nodig voor een goede uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (art. 6(1)(b) AVG). Wanneer Verwerking niet nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, is het in ons legitieme belang uw Persoonsgegevens te gebruiken om ervoor te zorgen dat we u en uw zorgprofessional de best mogelijke service bieden (art. 6(1)(f) AVG) .
 • Digitale afhandeling van uw abonnement op onze nieuwsbrieven en de uitgifte van marketingmaterialen van Tilak Healthcare. Met uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming (art. 6(1)(a) AVG).
 • Hosting van Persoonsgegevens door de dienstverlener van Tilak Healthcare om het verzamelen, de opslag en de archivering daarvan te beveiligen. Deze Verwerking is nodig voor een goede uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (art. 6(1)(b) AVG) en ook om te voldoen aan onze reglementaire en wettelijke verplichtingen met betrekking tot het hosten van gezondheidsgegevens door een gecertificeerde serviceprovider (art. 6(1)(c) AVG).
 • Anonimisering van uw Persoonsgegevens voor statistische analyse. Het rechtmatig belang om gegevens te anonimiseren wanneer geen verwijzing naar of associatie met een persoon nodig is voor statistische analyses van het gebruik van OdySight per geslacht, leeftijd en aandoening om de Applicatie te verbeteren en de behoeften van gebruikers beter te begrijpen, de impact op de veiligheid van de verzamelde Persoonsgegevens te beperken en een passend beveiligingsniveau te handhaven (art. 6(1)(f) AVG).
C. Hoe we gegevens bewaren
Tilak Healthcare bewaart, gebruikt en slaat uw gegevens op zolang u de Diensten gebruikt, en verder gedurende de periode die nodig is om aan de doeleinden te voldoen die in dit Privacybeleid zijn beschreven, in overeenstemming met de toepasselijke wetten van uw woonland, maar in principe niet langer dan één (1) jaar na afloop van uw toegang tot de Applicatie.

Om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen, geschillen op te lossen of verzoeken van regelgevende instanties of de politie te beantwoorden, kan een langere bewaartermijn nodig zijn. In het laatste geval worden de verzamelde gegevens opgeslagen totdat het betreffende verzoek is afgesloten.

In ieder geval wordt uw account bij inactiviteit gedurende een periode van meer dan twee (2) jaar automatisch gesloten. Wij zullen u daarover informeren door een e-mail te sturen naar het door u voorafgaand aan deze sluiting meegedeelde e-mailadres om u in staat te stellen bezwaar te maken, en ons in staat te stellen uw gegevens gedurende een bepaalde en redelijke termijn van ten hoogste twee (2) jaar te archiveren voor een eventuele toekomstige reactivering van uw account.

Daarna mag Tilak Healthcare uw Persoonsgegevens zonder verdere kennisgeving vernietigen.
D. Hoe we de gegevens beschermen
Tilak Healthcare heeft beveiligingsmaatregelen getroffen ter bescherming en voorkoming van ongeoorloofde toegang, het handhaven van de gegevensbeveiliging en correct gebruik van de Persoonsgegevens die via de Diensten zijn verzameld.

Tilak Healthcare neemt toereikende voorzorgsmaatregelen en verplicht zijn hostingprovider om dat te doen, om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

Als er sprake is van inbreuk op de beveiliging van uw Persoonsgegevens vanuit de Diensten, informeert Tilak Healthcare u onmiddellijk daarover volgens de AVG-normen voor de melding van datalekken en neemt passende stappen om een dergelijke inbreuk te verhelpen.

Als u van mening bent dat uw Persoonsgegevens verkeerd worden gebruikt door Tilak Healthcare of een derde, meld dit dan onmiddellijk per e-mail bij dpo@tilakhealthcare.com.
E. Uw rechten
Tilak Healthcare verzoekt u de door uw zorgprofessional verstrekte Persoonsgegevens up-to-date te houden. U kunt Persoonsgegevens corrigeren of bijwerken door contact op te nemen met Tilak Healthcare via dpo@tilakhealthcare.com (postadres: 74 Rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Parijs, Frankrijk), of door rechtstreeks contact op te nemen met uw zorgprofessional.

U kunt uw rechten op elk gewenst moment uitoefenen en bij Tilak Healthcare, met behulp van de bovenstaande contactgegevens, een beroep doen op:

 • Uw recht op inzage: U hebt het recht om inzage te vragen in uw Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het recht om bepaalde informatie te ontvangen over de Verwerking van Persoonsgegevens en toegang tot die gegevens. Let op: er zijn uitzonderingen op dit recht.
 • Uw recht op rectificatie: Als de Persoonsgegevens die wij van u hebben onnauwkeurig of onvolledig zijn, hebt u het recht om te verzoeken om correctie.
 • Uw recht op vergetelheid: Onder bepaalde omstandigheden, zoals wanneer we uw gegevens niet meer nodig hebben of als u uw toestemming intrekt (indien van toepassing), kunt u ons vragen uw Persoonsgegevens te wissen of te verwijderen.
 • Uw recht op beperking van de Verwerking: Onder bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen de Verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer u de juistheid van die Persoonsgegevens betwist of bezwaar tegen ons maakt.
 • Uw recht op dataportabiliteit: In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt (in een gestructureerde, veelgebruikte en machinaal leesbare vorm) op te vragen en die elders te hergebruiken, of ons te vragen deze over te dragen aan een externe partij van uw keuze.
 • Uw recht om bezwaar te maken: U kunt ons vragen te stoppen met het verwerken van uw Persoonsgegevens, en dat zullen we doen als we:

- op ons eigen of andermans legitieme belang vertrouwen bij het verwerken van uw Persoonsgegevens, behalve als we dwingende juridische gronden voor de Verwerking kunnen aantonen; of

- Bij Verwerking van uw Persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

Uw recht om toestemming in te trekken: Als we uw (uitdrukkelijke) toestemming gebruiken als rechtsgrond voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, dan hebt u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Houd er echter rekening mee dat intrekking van uw toestemming niet van invloed is op de wettigheid van enige Verwerking voorafgaand aan een dergelijke intrekking.

Het opt-outrecht:

 • U kunt zich ook afmelden voor automatische sms-berichten en het delen van uw Persoonsgegevens met derden voor elk doel.
 • Als u eerder hebt ingestemd met automatische sms-berichten, direct- marketingcommunicatie van ons of u op nieuwsbrieven van Tilak Healthcare hebt geabonneerd, kunt u uw toestemming daarvoor intrekken door contact op te nemen met Tilak Healthcare of u afmelden door op de link te klikken die vermeld staat in elke communicatie en nieuwsbrief die Tilak Healthcare u stuurt.

Ook hebt u het recht een klacht in te dienen bij de betreffende Toezichthoudende Autoriteit voor Gegevensbescherming, zoals de Franse Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) of de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en).

Houd er rekening mee dat de functionaliteit, de Diensten en de functies van de Applicatie hierdoor kunnen worden beïnvloed. Tilak Healthcare heeft bepaalde Persoonsgegevens van u en de Verwerking daarvan nodig om u de Diensten te kunnen verlenen.

Houd er echter rekening mee dat uw handelingen, waaronder het intrekken van uw toestemming, Tilak Healthcare kunnen verplichten te stoppen met het leveren van de Diensten. Wanneer het onderstaande van toepassing is, wordt toegang tot de Applicatie gereset:

 • Als u uw toestemming intrekt of vraagt om verwijdering van uw Persoonsgegevens. In dat geval zal Tilak Healthcare uw Persoonsgegevens niet meer gebruiken of verwerken. Uw Persoonsgegevens worden dan gewist binnen 30 dagen na ontvangst van uw schriftelijke verzoek om tot die intrekking over te gaan. Uw zorgprofessional wordt geïnformeerd over de verwijdering van uw Persoonsgegevens uit zijn dashboard en dat van zijn medische team. Houd er echter rekening mee dat we uw Persoonsgegevens in bepaalde gevallen moeten bewaren volgens ons beleid voor het bewaren van gegevens, om aan verzoeken van regelgevende instanties of beleidslijnen te kunnen voldoen, aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en/of ons tijdens de toepasselijke verjaringstermijnen te kunnen verdedigen tegen claims of in rechtszaken. Tilak Healthcare behoudt zich verder het recht voor een geanonimiseerde versie van dergelijke informatie te bewaren.
 • Als u beperking van de Verwerking aanvraagt die verplichtend is voor Tilak Healthcare, of als u bezwaar maakt tegen een dergelijke Verwerking (in welk geval Tilak Healthcare mogelijk niet in staat is om u de Diensten te leveren).

Om adequaat te kunnen reageren op een beroep van u op het uitoefenen van uw rechten, en wanneer Tilak Healthcare gerede twijfels heeft over uw identiteit, mag Tilak Healthcare u vragen u te legitimeren voorafgaand aan de uitvoering van het verzoek. Tilak Healthcare zal uw verzoek onderzoeken en u binnen één (1) maand antwoord geven, tenzij uw verzoek verder onderzoek vereist. U wordt specifiek op de hoogte gebracht als dat het geval is.

Wanneer een Dienst van Tilak Healthcare wordt gebruikt door minderjarigen (jonger dan 16 jaar), zorgt de zorgprofessional ervoor dat de minderjarige de juiste toestemming heeft van de ouders of de wettelijke voogd voordat hij/zij Persoonsgegevens deelt met Tilak Healthcare. Als de minderjarige gebruikmaakt van de beperkte versie van de Applicatie, vraagt Tilak Healthcare voorafgaand aan de Verwerking van de Persoonsgegevens van de minderjarige toestemming aan de ouders of de wettelijke voogd.

Cookies

Voor meer informatie over cookies en andere trackingtechnologieën (inclusief informatie over het weigeren van cookies) verwijzen we naar ons cookiebeleid (https://odysight.app/legal-fr#cookies) op Tilak Healthcare- en Applicatie-websites.

Houd er rekening mee dat de functionaliteit, de Diensten en de functies van de Applicatie hierdoor kunnen worden beïnvloed. Tilak Healthcare heeft bepaalde Persoonsgegevens van u en de Verwerking daarvan nodig om u de Diensten te kunnen verlenen.
F. Gegevens delen
Voor de uitvoering van de Diensten kunnen uw Persoonsgegevens worden gedeeld met entiteiten, dochterondernemingen en verwerkers van Tilak Healthcare, waaronder de leverancier van hostingdiensten, en met uw zorgprofessional en diens medische team. Zorgprofessionals en medische teams zijn gebonden aan het beroepsgeheim en de bijbehorende deontologische regels.

Tilak Healthcare kan diensten van derden gebruiken, die slechts beperkte toegang hebben tot beperkte niet-geïdentificeerde gegevens, voor specifieke doeleinden onder andere op het gebied van administratie, analyse, optimalisatie, marketingassistentie, klantenservice en gegevensanalyse. Voor deze doeleinden mogen zulke derden alleen geanonimiseerde gegevens van u gebruiken. Wanneer Tilak Healthcare diensten uitbesteedt, zal het ervoor zorgen dat de serviceprovider of zakenpartner verplicht wordt adequate gegevensbeschermings- en beveiligingsmaatregelen te treffen en te handhaven en de toepasselijke privacywetgeving na te leven.

Tilak Healthcare kan uw gegevens doorgeven als dat wordt vereist door een wet of een gerechtelijk bevel. In dat geval is openbaarmaking van uw gegevens, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot alleen die gegevens die Tilak Healthcare wettelijk verplicht is openbaar te maken.

Bij een eventuele verkoop van Tilak Healthcare of een bedrijfsonderdeel daarvan (inclusief de Applicatie), zijn klantgegevens over het algemeen een van de overgedragen bedrijfsmiddelen. In het geval van een dergelijke verkoop of de afstoting van (een deel van) ons bedrijf, kunnen uw gegevens worden overgedragen aan de overnemende partij.

Uw Persoonsgegevens worden niet overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.
G. Wijzigingen in het privacybeleid
Tilak Healthcare kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd herzien. Als het gaat om een fundamentele wijziging waarover wij u moeten informeren, waarvoor wij u toestemming moeten vragen of als de wijziging op een andere manier van belang voor u is, zorgen wij ervoor dat u de relevante informatie ontvangt ruim voordat de wijziging daadwerkelijk van kracht wordt. Bovendien worden grote wijzigingen opnieuw gemeld in het deel 'Over ons' van de Applicatie met bovenaan de pagina de datum waarop de wijzigingen zijn doorgevoerd.

Als u meer informatie wilt ontvangen over recente wijzigingen, stuur dan uw verzoek daartoe naar supportNL@odysight.app.
H. Contakt
Als u vragen, opmerkingen of twijfels hebt over het Privacybeleid en/of de praktijken om uw gegevens te beschermen, neem dan contact op met Tilak Healthcare: Functionaris voor Gegevensbescherming, 74 Rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Parijs, Frankrijk, e-mail: dpo@tilakhealthcare.com of supportNL@odysight.app.