OdySight®
Privacybeleid

v.1.0/ 2022-05-02

Tilak Healthcare SAS
('Tilak Healthcare') is geregistreerd onder nr. 820 343 044 (Parijs), met maatschappelijke zetel te 74 Rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Parijs, Frankrijk.
De OdySight®-applicatie ("Applicatie") is een medisch hulpmiddel dat op voorschrift beschikbaar is voor het op afstand controleren van uw visuele parameters ("Diensten") door uw zorgprofessional. In afwachting van het voorschrijven van de Applicatie door uw zorgprofessional, heeft u toegang tot de beperkte versie van OdySight® om het te testen.

Als verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt, bewaart en gebruikt Tilak Healthcare uw Persoonsgegevens zowel wanneer u zich aanmeldt voor het gebruik van de beperkte versie van OdySight® als wanneer de Applicatie wordt voorgeschreven door uw zorgprofessional overeenkomstig dit privacybeleid ('Privacybeleid'). De zorgprofessional die u deze Applicatie heeft voorgeschreven, fungeert als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke voor uw Persoonsgegevens die tijdens uw medische bezoeken worden verzameld. De zorgprofessional houdt (een) afzonderlijk(e) medisch(e) dossier(s) over u bij waar wij geen toegang toe hebben. Deze zorgprofessional verstrekt u het eigen privacybeleid over de manier van verwerken van uw Persoonsgegevens. Neem contact op met uw zorgprofessional voor meer informatie over hun privacybeleid.

In dit Privacybeleid wordt toegelicht welke Persoonsgegevens worden verzameld en hoe die door Tilak Healthcare worden verzameld. In dit Privacybeleid worden ook de doeleinden, welke waarborgen er zijn en de wettelijke grondslagen voor de Verwerking beschreven. Ook uw rechten met betrekking tot de Verwerking van uw Persoonsgegevens door Tilak Healthcare staan erin beschreven. Wanneer we verwijzen naar 'Verwerking' van Persoonsgegevens, bedoelen we alle gebruik van uw Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, doorsturen en verwijderen daarvan.

Als u niet wilt dat Tilak Healthcare uw Persoonsgegevens verzamelt en verwerkt op de manier die in dit Privacybeleid is beschreven, hebt u geen toegang tot de Applicatie of de beperkte versie ervan, noch kunt u gebruikmaken van onze Diensten.

Dit Privacybeleid is van toepassing op al onze diensten.

Tilak Healthcare wil dat u erop vertrouwt dat uw Persoonsgegevens veilig worden bewaard en dat uw Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 ('AVG'). Bij Tilak Healthcare nemen we de bescherming van uw gegevens zeer serieus.