Privacybeleid voor zorgprofessionals

V1.0/ 2022-05-02
Dit privacybeleid ("Beleid") is uitsluitend bestemd voor zorgprofessionals (partners, cliënten, potentiële cliënten of werknemers van bestaande en toekomstige partners, gebruikers van Tilak Healthcare-producten en de daarmee verband houdende diensten) en beschrijft de persoonsgegevens die Tilak Healthcare van u kan verzamelen in uw hoedanigheid als zorgprofessional tijdens interacties met u, alsook het gebruik dat van deze gegevens wordt gemaakt en de rechten die u mag uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens.

De onderneming die verantwoordelijk is voor het verzamelen en gebruiken van Persoonsgegevens (zoals in Deel A hieronder gedefinieerd) in overeenstemming met dit Beleid is Tilak Healthcare S.A.S, 74 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Parijs, Frankrijk, Verantwoordelijke voor de verwerking, in overeenstemming met de Europese Verordening Gegevensbescherming 2016/679.

Indien u online en/of via de interface van één van de medische hulpmiddelen van Tilak Healthcare met Tilak Healthcare communiceert, neem dan ook kennis van het privacybeleid dat op de websites van Tilak Healthcare beschikbaar is.

Uw vertrouwen is essentieel en Tilak Healthcare doet er alles aan om te zorgen dat uw Persoonsgegevens beschermd zijn.