Gebruiksvoorwaarden
OdySight®

v.2.1/ 2022-10-11
Voor het gebruik van de OdySight®-applicatie van Tilak Healthcare SAS ("Tilak Healthcare")
met domicilie in 74 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Parijs, Frankrijk
Kamer van Koophandel te Parijs B 820 343 044
contact@tilakhealthcare.com

LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG VOORDAT U DE ODYSIGHT®-APPLICATIE GEBRUIKT

Door deze Applicatie (inclusief de versie voor beperkt gebruik) te downloaden en te gebruiken, stemt u in met deze OdySight®-gebruiksvoorwaarden.

OdySight®-applicatie ('Applicatie') betekent de OdySight®-applicatie voor mobiele apparatuur, een medisch hulpmiddel
dat aan u ('u' of 'Gebruiker') ter beschikking is gesteld door Tilak Healthcare op voorschrift van uw zorgprofessional, en dat een breed scala aan diensten biedt, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, de toegang tot de Applicatie, zelftesten om controle op afstand van visuele parameters mogelijk te maken, het verzamelen en doorsturen van testresultaten en vermindering van de gezichtsscherpte naar het dashboard van uw zorgprofessional (tezamen de 'Diensten').

In afwachting van het voorschrijven van de Applicatie door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, hebt u toegang tot de beperkte versie van OdySight® om bepaalde zelftests van visuele parameters uit te voeren. Die toegang is beperkt tot uw gebruik van OdySight in afwachting van de beslissing van de zorgprofessional om de toegang tot de Applicatie te bevestigen of te weigeren op basis van zijn/haar eigen beslissing. Om alle twijfel weg te nemen: Tilak Healthcare zal geen testresultaten verzamelen of overdragen aan uw zorgprofessional. De toegang tot de beperkte versie van OdySight is beperkt tot een maximum van tien (10) kalenderdagen. Na het verstrijken van deze periode of de beslissing van de zorgprofessional om de Applicatie niet voor te schrijven, wordt uw toegang tot de beperkte versie van OdySight beëindigd zonder enige bijkomende kennisgeving, schadeloosstelling of vergoeding van welke aard dan ook.

Voor het gemak worden verwijzingen naar de termen Applicatie en Diensten (met uitzondering van de overdracht en analyse van gegevens en vermindering van de gezichtsscherpte verzameld door de Applicatie) in de rest van deze Gebruiksvoorwaarden geacht de beperkte versie van OdySight® en de bijbehorende beperkte diensten te omvatten.

De Applicatie wordt gratis ter beschikking gesteld voor uitsluitend gebruik door de Gebruiker op het slimme apparaat (tablet of smartphone) van de Gebruiker (elk een 'Apparaat') zodra het verbonden is met het internet, op voorwaarde dathet Apparaat voldoet aan de minimale technische kenmerken om de werking van de Applicatie mogelijk te maken, beschikbaar met de lijst van compatibele Apparaten op https://odysight.app/faq-nl/overzicht-van-apparaten-die-compatibel.

LET OP: DE APPLICATIE IS NIET GESCHIKT VOOR
  • GEBRUIKERS MET EEN BINOCULAIRE GEZICHTSSCHERPTE MET GEBRUIKELIJKE CORRECTIE VAN MINDER DAN 3/10 (0,5 LOGMAR; 20/63), OF
  • GEBRUIKERS MET EPILEPSIE.

Tilak Healthcare™ en OdySight® zijn handelsmerken van Tilak Healthcare.
AppStore® is een handelsmerk van Apple Inc.
iOS® is een handelsmerk van Cisco Inc.