Gebruiksvoorwaarden
OdySight®

V1.1 /2022-10-11
Voor het gebruik van de applicatie OdySight® van Tilak Healthcare SAS ('Tilak Healthcare')
gevestigd te 74 Rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Parijs, Frankrijk
Kamer van Koophandel Parijs B 820 343 044
contact@tilakhealthcare.com

LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG VOORDAT U DE ODYSIGHT®-APPLICATIE GEBRUIKT

Door deze Applicatie (inclusief de versie voor beperkt gebruik) te downloaden en te gebruiken, stemt u in met deze OdySight®-gebruiksvoorwaarden.

Met de OdySight ®-applicatie ('Applicatie') wordt de OdySight ®-applicatie voor mobiele apparaten bedoeld, een applicatie die aan u ('u' of 'Gebruiker') ter beschikking is gesteld door Tilak Healthcare op voorschrift van uw zorgprofessional, en die u een breed scala aan diensten biedt, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, toegang tot de Applicatie, zelftesten om controle op afstand van visuele parameters mogelijk te maken, en het verzamelen en doorsturen van testresultaten en vermindering van de gezichtsscherpte die door de Applicatie is waargenomen naar het dashboard van uw zorgprofessional (tezamen de 'Diensten').

In afwachting van het voorschrijven van de Applicatie door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, hebt u toegang tot de beperkte versie van OdySight® om bepaalde zelftests van visuele parameters uit te voeren. Die toegang is beperkt tot uw gebruik van OdySight in afwachting van de beslissing van de zorgprofessional om toegang tot de Applicatie te bevestigen. De zorgprofessional kan deze toegang ook weigeren. Voor alle duidelijkheid: tijdens het gebruik van de beperkte versie van OdySight zal Tilak Healthcare geen testresultaten verzamelen noch overdragen aan uw zorgprofessional. De toegang tot de beperkte versie van OdySight is beperkt tot een maximum van tien (10) kalenderdagen. Na het verstrijken van deze periode of de beslissing van de zorgprofessional om de Applicatie niet voor te schrijven, wordt uw toegang tot de beperkte versie van OdySight beëindigd zonder enige bijkomende kennisgeving, schadeloosstelling of vergoeding van welke aard dan ook.

Voor het gemak worden verwijzingen naar de begrippen Applicatie en Diensten (met uitzondering van de overdracht en analyse van Gegevens en Vermindering van de Gezichtsscherpte) in de rest van deze Gebruiksvoorwaarden geacht zowel de volledige als de beperkte versie van OdySight® en de bijbehorende beperkte diensten te omvatten.

De Applicatie wordt gratis ter beschikking gesteld uitsluitend voor gebruik door de Gebruiker op het slimme apparaat (tablet of smartphone) van de Gebruiker (elk een 'Apparaat') zodra dat verbonden is met het internet, op voorwaarde dathet Apparaat voldoet aan de minimale technische vereisten om de werking van de Applicatie mogelijk te maken. Deze zijn te raadplegen op de lijst met compatibele Apparatuur via https://odysight.app/faq-nl/overzicht-van-apparaten-die-compatibel.

LET OP: DE APPLICATIE IS NIET GESCHIKT VOOR
  • GEBRUIKERS MET EEN BINOCULAIRE GEZICHTSSCHERPTE MET GEBRUIKELIJKE CORRECTIE VAN MINDER DAN 3/10 (0,5 LOGMAR; 20/63), OF
  • GEBRUIKERS MET EPILEPSIE.

Tilak Healthcare™ en OdySight® zijn handelsmerken van Tilak Healthcare.
AppStore® is een handelsmerk van Apple Inc.
iOS® is een handelsmerk van Cisco Inc.