Gebruiksvoorwaarden OdySight®-Dashboard

V2.1/2022-10-06

Voor het gebruik van het OdySight®-Dashboard van Tilak Healthcare SAS ("Tilak Healthcare")
met domicilie in 74 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Parijs, Frankrijk
Kamer van Koophandel te Parijs B 820 343 044
contact@tilakhealthcare.com

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET ODYSIGHT®-DASHBOARD GEBRUIKT

Met 'Dashboard' wordt het OdySight®-dashboardplatform ('Dashboard') bedoeld, dat toegankelijk is via https://dashboard.tilakhealthcare.com/dashboard/nl/login ('Site')
Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding van en naleving van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door een account aan te maken, toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het Dashboard en de Dienst erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen, ermee akkoord bent gegaan en er zonder beperking aan gebonden bent. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, moet u dit Dashboard onmiddellijk verlaten. U hebt dan geen toegang meer tot de Dienst.

Het Dashboard wordt door Tilak Healthcare gratis ter beschikking gesteld aan u ('u' of 'Gebruiker'), uitsluitend voor gebruik op uw computer of smartphone (elk een 'Apparaat'), zodra u verbonden bent met het internet.

LET OP: HET DASHBOARD BEVAT VERTROUWELIJKE PATIËNTGEGEVENS

DE GEBRUIKER DIENT DE TOEGANG TOT HET DASHBOARD EN DE INHOUD ERVAN STRIKT VERTROUWELIJK TE HOUDEN


Tilak Healthcare™ en OdySight® zijn handelsmerken van Tilak Healthcare.