Gebruikershandleiding — Dashboard

v1.1/ 2022-05-04
Tilak Healthcare SAS

74 rue du Faubourg Saint-Antoine
75012, Paris, Frankrijk
Tel: +33 (0)7 64 67 29 52
Fax: +33 (0)1 49 23 01 16
http://www.tilakhealthcare.com/
OdySight is een medisch hulpmiddel volgens de Europese Richtlijn 93/42/EEG.

1. Introductie van OdySight

1.1 Beschrijving van het product
OdySight® is een medische app voor de zelfbeoordeling van belangrijke visuele gegevens: de gezichtsscherpte van nabij en symptomen zoals metamorfopsie en scotomen. De onderzoeksresultaten worden naar de arts gestuurd.

OdySight® geeft geen interpretatie van de onderzoeksresultaten en is niet bedoeld voor het stellen van diagnoses. OdySight® helpt patiënten te bepalen of ze een arts moeten raadplegen voor diagnose en behandeling.

Indicaties: OdySight® is bedoeld voor patiënten van 18 jaar en ouder.
1.2 Productpresentatie
OdySight is een medische toepassing voor monitoring op afstand door patiënten. Hun testresultaten worden weergegeven op een online dashboard. Aan de hand hiervan kunnen zorgverleners patiënten filteren bij wie verder medisch onderzoek nodig is.

De app kan alleen worden voorgeschreven door een professionele zorgverlener. OdySight is bedoeld voor patiënten die hun medische onderzoeken regelmatig en zelfstandig thuis kunnen uitvoeren.

De app is bedoeld voor patiënten met een oogaandoening die volgens de zorgverlener baat zouden hebben bij monitoring op afstand van visuele parameters: de gezichtsscherpte van nabij en de aanwezigheid en/of progressie van metamorfopsie of scotomen.

OdySight wordt aanbevolen voor patiënten met oogaandoeningen bij wie regelmatige monitoring nodig is van hun gezichtsvermogen, waaronder natte en droge vormen van leeftijdsgebonden maculadegeneratie (AMD) met kans op neovascularisaties, diabetische retinopathie met of zonder macula-oedeem, ernstige myopie met kans op neovascularisaties en andere soortgelijke aandoeningen die blindheid tot gevolg kunnen hebben.

OdySight geeft geen interpretatie van de testresultaten noch behandelingsadvies. De app is niet bedoeld om diagnoses te stellen. Een diagnose is en blijft altijd de verantwoordelijkheid van een arts.

Het OdySight-systeem vervangt de geplande afspraken met de oogarts niet

OdySight kan worden voorgeschreven aan volwassen patiënten met:
a) een binoculaire visus groter dan of gelijk aan 3/10 (0,5 logMAR; 20/63)
b) een smartphone of tablet
c) een geldig e-mailadres
d) de capaciteit om de app zelfstandig te gebruiken zonder assistentie van een arts
1.3 Contra-indicaties
De OdySight-app is niet geschikt voor patiënten:

 • met epilepsie
 • met een binoculaire visus van minder dan 3/10 (0,5 logMAR; 20/63)
 • bij wie beide ogen een monoculaire visus hebben van minder dan 1/10.
1.4 Productbeschrijving
OdySight is een digitaal systeem dat bestaat uit twee componenten: een app voor patiënten en een dashboard voor zorgverleners.

De OdySight-app bestaat uit meerdere modules:

 • de module Gezichtsscherpte waarmee gebruikers hun gezichtsscherpte kunnen testen, gebaseerd op de snellenkaart;
 • de module met het amslerrooster om gevallen van metamorfopsie en scotomen te volgen, gebaseerd op de papieren versie van het amslerrooster;
 • de authenticatiemodule waarmee gebruikers veilig kunnen inloggen op de OdySight-app;
 • het menu om door de OdySight-app te navigeren;
 • de spelmodule en downloadbare content waaronder puzzels die een betere gebruikersretentie mogelijk maken.

Het dashboard van OdySight

Dit dashboard is bedoeld voor zorgverleners die OdySight voorschrijven en wordt gebruikt om de resultaten te bekijken van de medische tests die gebruikers hebben uitgevoerd.

NB: de spelmodule maakt geen deel uit van de medische toepassing OdySight.

De OdySight-app

De app bestaat uit twee delen: een deel met oogtesten (gezichtsscherpte, amslerrooster) en een spelgedeelte (puzzels). Deze tests zijn bedoeld om testresultaten te genereren die normaal gesproken in de artsenpraktijk worden verkregen met behulp van standaardmethoden.

De test voor gezichtsscherpte (visus) van nabij meet het gezichtsvermogen en met het amslerrooster wordt de ontwikkeling van scotomen (zwarte vlekken) en/of metamorfopsie (vervormingen) getest.
Aan de linkerkant ziet u de gezichtsscherptetest. Rechts ziet u de amslerrooster.
Het dashboard van OdySight

Het dashboard dat bedoeld is voor gebruik door zorgverleners, is een beveiligde website waar de resultaten van de oogonderzoeken van patiënten kunnen worden bekeken.
1.5 Prestaties van de toepassing
Met OdySight kunnen gegevens over het gezichtsvermogen op afstand worden gemonitord.
OdySight is een aanvullend hulpmiddel op uw gebruikelijke medische controles. De app is geen vervanging van de door uw arts voorgeschreven medische onderzoeken. Deze moeten gewoon plaatsvinden.

Als uit uw testresultaten blijkt dat daar behoefte aan is, zal OdySight u adviseren contact op te nemen met uw eigen zorgverlener. Diens contactpersoon is rechtstreeks bereikbaar via de app.

Dit programma voor klinisch onderzoek is ontworpen om de gezichtsscherpte te beoordelen. Dit is een belangrijk onderdeel van elk oogonderzoek en wordt gebruikt om oogaandoeningen bij patiënten vast te stellen en te monitoren. De gezichtsscherpte is de meest gebruikte visuele parameter voor het vaststellen en monitoren van chronische oogziekten.

De oogtesten zijn vergeleken en geëvalueerd aan de hand van standaardtests bij klinisch onderzoek.
Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat de visus- en amslerroostertest binnen OdySight sterk overeenkwamen met de tests die in het medisch centrum waren uitgevoerd (gebruikte standaarden: de snellenkaart voor de gezichtsscherpte van dichtbij en het amslerrooster op papier).

De kleur van de verfvlekken in visustesten is alleen van artistieke waarde en verwijst niet naar een goed of fout antwoord.

OdySight vertelt u dagelijks welk oog moet worden gecontroleerd. Een OdySight-test duurt gemiddeld 5 minuten.

Door een test uit te voeren, krijgt u toegang tot puzzels. Deze spelsessies zijn relatief kort van duur zodat uw ogen niet vermoeid raken.

Het meldingensysteem van OdySight is niet bedoeld om direct invloed uit te oefenen op (het verloop van) de reguliere klinische zorg van patiënten met een chronische oogziekte.

Het meldingensysteem is bedoeld ter indicatie voor patiënten en artsen dat een eerder dan gepland bezoek aan de kliniek nodig kan zijn.

Zodra een patiënt een melding heeft ontvangen, kan deze de app niet meer gebruiken totdat hij/zij verklaart dat hij/zij zijn/haar arts heeft gebeld en een vroegtijdig consult heeft aangevraagd. Daarvoor moet de patiënt op een knop klikken ter bevestiging.

Zodra de arts een melding heeft ontvangen op het dashboard, blijft de melding op het dashboard staan tot is bevestigd dat de melding is gezien. Daarvoor moet de arts op een knop klikken ter bevestiging.

GEZICHTSSCHERPTE (VISUS)

De gezichtsscherpte is het vermogen een zo klein mogelijk teken te onderscheiden met een zo groot mogelijk contrast. Om oogaandoeningen te diagnosticeren en te monitoren, wordt deze meting bij elk oog uitgevoerd met behulp van een optimale optische correctie (corrigerende lenzen).

De internationale standaard voor het testen van het gezichtsvermogen is de snellenkaart. De in OdySight gebruikte test is direct afgeleid van deze referentie.
Om redenen van internationale compatibiliteit maakt OdySight gebruik van de versie van de snellenkaart met een 'Tumbling E' die bij sommige visustesten al wordt gebruikt.
Het nabijzicht, zoals berekend binnen OdySight, wordt getest op een vaste afstand van 40 cm, één oog per keer, met een bril voor nabijzicht.

BELANGRIJK: Als uit uw testresultaten blijkt dat daar behoefte aan is, zal OdySight u adviseren contact op te nemen met uw arts. Volg dit advies alstublieft op.

AMSLERROOSTER

Het amslerrooster is in 1945 ontwikkeld door de Zwitserse oogarts Marc Amsler. Het is een zelfcontrole-instrument voor aandoeningen aan de macula zoals leeftijdsgebonden maculadegeneratie (AMD) of macula-oedeem.

Door het middelpunt van het rooster te bepalen met één open oog op een vaste afstand (van ongeveer 40 cm), ziet een persoon mogelijk vervormde lijnen (metamorfopsie) of scotomen (witte, gekleurde of zwarte vlekken). Dit zijn symptomen van een ontluikende oogaandoening. In dit geval is oogheelkundige follow-up nodig.
Misvormde lijnen
Donkere vlek
Lichte vlek
Als u bij het uitvoeren van de amslerroostertest in OdySight een van deze afwijkingen opmerkt of als die erger zijn geworden, neem dan meteen contact op met uw arts.
1.6 Beveiliging
Uw persoonlijke gezondheidsgegevens kunnen op elk moment door uw oogarts worden ingezien, maar alleen via zijn of haar afgeschermde online dashboard.

Deze gegevens, inclusief de resultaten van uw medische tests, worden bewaard door een erkende host van gezondheidsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke en reglementaire voorschriften. De overdracht van uw gegevens van de server naar het dashboard, verloopt veilig en versleuteld.

2. Gebruiksvoorwaarden van OdySight

Via het dashboard kunt u OdySight voorschrijven en de visuele parameters van uw patiënten bijhouden die zijn verkregen tijdens hun oogtesten binnen de app.
2.1 Een account aanmaken voor uw centrum
Om een account aan te maken voor uw centrum, moet u het aanvraagformulier voor het account invullen en op de knop Bevestigen klikken.

Zodra dit formulier is ingediend, ontvangt u automatisch een e-mail met een activeringslink. Klik op de activeringslink om het aanmaken van uw account te bevestigen. Uw account wordt vervolgens aangemaakt en u krijgt toegang tot uw dashboard.
2.2 Aanmaken van een account voor zorgverleners
Om als zorgverlener een account aan te maken, gaat u naar het menu 'Beheer' en selecteert u 'zorgverlener toevoegen'. Vul vervolgens het aanmaakformulier in en klik op de knop 'Bevestigen'.

Als het formulier is ingevuld, ontvangt de zorgverlener automatisch een e-mail met een registratielink om het centrum toe te voegen via het OdySight-dashboard. Als op deze link wordt geklikt, komt hij/zij bij een formulier waar een account kan worden aangemaakt. Het account wordt aangemaakt nadat op de knop 'Bevestigen' is geklikt.

⚠ Alleen beheerders kunnen accounts voor zorgverleners aanmaken.
2.3 Gebruikersrechten
Wanneer u een account aanmaakt voor een zorgverlener, moet u diens functie vermelden. Deze functie is van invloed op het gebruik van het dashboard, dat op basis daarvan bepaalde rechten toekent. Een deel van het dashboard en bepaalde handelingen zijn niet toegankelijk voor gebruikers met beperkte rechten. Nadere informatie over gebruikersrechten is te vinden in onze FAQ via het volgende adres (adres toevoegen).

Wanneer u een account aanmaakt voor een medewerker, kunnen vier functies worden gekozen met verschillende toegangsrechten.

Arts:
De arts werkt bij het centrum dat gebruikmaakt van OdySight. Hij/zij heeft alle rechten:
OdySight voorschrijven, meldingen versturen, en toegang tot patiëntprofielen en testresultaten.

Een arts kan aan medisch en niet-medisch (IT) personeel zijn gekoppeld.

Orthoptist:
Een orthoptist moet aan een arts zijn gekoppeld en heeft alleen toegang tot patiëntprofielen en testresultaten. Hij/zij mag OdySight niet voorschrijven noch meldingen versturen.

Managementondersteuning:
Managementassistenten hebben alleen toegang tot patiëntprofielen. Zij mogen OdySight niet voorschrijven noch meldingen doen en hebben geen inzage in de testresultaten van patiënten. Net als medisch personeel moeten ze aan een arts zijn gekoppeld.

IT:
IT kan alleen de gegevens van het centrum wijzigen en nieuwe medewerkers uitnodigen. Ze mogen de app niet voorschrijven noch de profielen van patiënten bekijken.

Elke medewerker kan twee extra rechten worden toegekend:
Met 'beheerdersrechten' kunnen de gegevens van het medisch centrum worden gewijzigd en andere werknemers worden uitgenodigd.

Met 'toegangsrechten tot alle patiënten' kan het profiel van alle patiënten in het centrum worden bekeken, los van de behandelende arts.
2.4 Toegang tot uw OdySight-account
Wanneer u inlogt op het dashboard, wordt u om twee codes gevraagd:

 • Een persoonlijk wachtwoord dat u instelt wanneer u uw account aanmaakt.
 • Een tijdelijke code die automatisch per e-mail of sms wordt verzonden om uw identiteit te bevestigen. Elke keer dat u inlogt, ontvangt u een nieuwe tijdelijke code die een uur geldig is.

Voor toegang tot het dashboard van OdySight, doorloopt u de volgende stappen:

 1. Ga naar: https://dashboard.tilakhealthcare.com/dashboard/nl/login
 2. Voer in de velden uw e-mailadres en uw persoonlijke wachtwoord in.
 3. Per e-mail wordt u een tijdelijke code toegestuurd. Voer deze code in het daarvoor bestemde veld in en klik op de knop 'Bevestigen' om toegang te krijgen tot het dashboard.

U kunt het vakje 'Maak van dit apparaat mijn vertrouwde computer' aanvinken. Dan hoeft u de volgende keer dat u inlogt, geen tijdelijke code meer in te voeren.

⚠ Let op: deze dubbele authenticatie (met twee codes dus) is bedoeld om medische gegevens te beschermen.

Als u uw persoonlijke wachtwoord bent kwijtgeraakt, doorloop dan de volgende stappen:
 1. Ga naar de inlogpagina van het dashboard en klik op 'Wachtwoord vergeten'.
 2. Voer uw e-mailadres in het daarvoor bestemde veld in. Met een bericht wordt bevestigd dat een e-mail naar u is verzonden om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.
 3. Controleer uw inbox en klik op de resetlink.
 4. Kies een nieuw wachtwoord en typ dat tweemaal in (voor meer informatie, zie onderdeel 4.2 'Computerbeveiliging').
 5. Klik op 'Opslaan'.

Nu heeft u toegang tot het dashboard.
2.5 Het dashboard bedienen
2.5.1 De startpagina 

De startpagina is de eerste pagina die u ziet wanneer u inlogt op het dashboard. Vanaf deze pagina kunt u:
 • OdySight voorschrijven aan een patiënt 
 • De lijst met patiënten met een melding inzien, hun testresultaten bekijken en hun meldingen opheffen
 • Naar het navigatiemenu gaan (zie onderdeel 2 van dit deel
 • Naar de navigatiebalk gaan (zie onderdeel 3 van dit deel
 • Video's met uitleg overOdySight bekijken
 • De gebruiksstatistieken van uw patiënten voor de app bekijken
2.5.2 Het navigatiemenu

Het navigatiemenu zit aan de linkerkant van het dashboard. Vanuit dit menu hebt u toegang tot:

 • De startpagina (knop 'Overzicht')
 • Een voorschriftformulier (knop 'OdySight voorschrijven')
 • De lijst met patiënten die OdySight is voorgeschreven (knop 'Uw patiënten')
 • De lijst met gearchiveerde patiënten (knop 'Gearchiveerde patiënten')
 • Uw accountinstellingen (knoppen 'Profiel' en 'Wachtwoord wijzigen')
 • Een submenu 'Beheer' om uw teams te beheren (knoppen 'Medewerker toevoegen', 'Medewerkers' en 'Centrumprofiel').
 • Een formulier om contact op te nemen met de helpdesk van OdySight (knop 'Contact opnemen')
2.5.3 De navigatiebalk

De navigatiebalk bevindt zich bovenaan uw dashboard. Hier vindt u:

 • De gebruikershandleiding
 • Een link naar een 'FAQ-pagina' met antwoorden op veelgestelde vragen over het dashboard
 • Een knop om de meldingen van gesignaleerde patiënten te bekijken
 • Een knop voor toegang tot uw profielinstellingen en een om uit te loggen van het dashboard
 • Een uitklapmenu om de taal van het dashboard te kiezen.
2.5.4 De patiëntenlijst

Voor toegang tot de lijst met patiënten, klikt u op 'Uw patiënten' in het navigatiemenu.

 • Gesignaleerde patiënten zijn roodgemaakt en staan bovenaan de lijst.
 • Actieve patiënten zijn groen en staan lager op de lijst. Een patiënt wordt als actief beschouwd als hij/zij de afgelopen dertig dagen minstens één oogtest heeft gedaan.
 • Inactieve patiënten zijn donkerblauw en staan helemaal onderaan. Een patiënt wordt als inactief beschouwd als hij/zij de afgelopen dertig dagen geen enkele oogtest heeft uitgevoerd.

In deze lijst kunt u:

 • De testresultaten van patiënten bekijken door op 'Resultaten' te klikken (voor meer informatie, zie het onderdeel 'Testresultaten').
 • Meldingen van patiënten opheffen op door op de regel van de patiënt te klikken en het formulier voor de meldingenstatus op te roepen.
 • De gegevens van patiënten wijzigen door op hun regel te klikken.
 • Inactieve patiënten opnieuw activeren (via e-mail en sms) door op de knop 'Reactiveren' te klikken. Deze functie is alleen beschikbaar als de patiënt geen enkele oogtest heeft uitgevoerd.
 • Voorschriften van patiënten vernieuwen (1 jaar geldig) door op de knop 'Vernieuwen' te klikken
 • Patiënt archiveren door op 'Archiveren' te klikken. Deze functie is alleen beschikbaar als de patiënt geen lopende meldingen heeft.
2.5.5 De lijst met gearchiveerde patiënten

Voor toegang tot de lijst met gearchiveerde patiënten, klikt u op 'Gearchiveerde patiënten' in het navigatiemenu. Op deze lijst staan alle patiënten die handmatig (vanuit het patiëntprofiel) of automatisch (na 90 dagen inactiviteit) zijn gearchiveerd.

In deze lijst kunt u:

 • De testresultaten van patiënten bekijken door op 'Testresultaten' te klikken (voor meer informatie, zie het onderdeel 'Testresultaten').
 • De gegevens van patiënten wijzigen door op hun regel te klikken.
 • Een activatiemail naar patiënten versturen door op de knop 'Reactiveren' te klikken. Deze functie is alleen beschikbaar als de patiënt nog nooit een oogtest heeft uitgevoerd.
 • Een patiëntprofiel verwijderen door op 'Verwijderen' te klikken. Deze functie is alleen beschikbaar als de patiënt OdySight nooit heeft gedownload of nooit zijn versleutelde code heeft gebruikt (de activeringscode van een patiëntaccount voor OdySight.

De persoonlijke en medische gegevens van een gearchiveerde patiënt worden automatisch gewist na 365 dagen van inactiviteit.
2.5.6 De pagina met testresultaten

Op de testresultatenpagina kunt u de gezichtsscherptecurve zien van patiënten voor beide ogen, en ook de schetsen die op de amslerroosters zijn gemaakt. Voor toegang, klik in het navigatiemenu op 'Uw patiënten' en vervolgens op 'Testresultaten'.

Vanaf deze pagina kunt u:

 • Meldingen van patiënten opheffen
 • De testresultaten van de gezichtsscherpte bekijken
 • De geschiedenis van het amslerrooster bekijken
2.5.7 Taal wijzigen

In de rechterbovenhoek van het dashboard vindt u een knop waarmee u de taal kunt wijzigen. Klik op het acroniem van de huidige taal om het uitklapmenu op te roepen en selecteer vervolgens uw voorkeurstaal.
2.6 OdySight voorschrijven
Het voorschriftformulier voor OdySight is beschikbaar via het navigatiemenu. Wanneer u op 'OdySight voorschrijven' klikt, wordt het formulier getoond.

Om OdySight voor te schrijven, vult u op het formulier de gevraagde patiëntgegevens in. Klik op 'Aanmaken' om het voorschrift te bevestigen. Uw patiënt ontvangt automatisch een e-mail en een sms'je met alle benodigde informatie voor gebruik van OdySight en een persoonlijke activeringscode. Hiermee is de voorschriftprocedure voltooid.
2.7 Testresultaten bekijken
De medische gegevens van patiënten kunnen op elk gewenst moment worden bekeken via uw afgeschermde online dashboard.

Om de testresultaten van patiënten te bekijken:

 1. Klik in het navigatiemenu op 'Patiënten'. Er wordt een lijst weergegeven met alle patiënten die u OdySight hebt voorgeschreven (behalve gearchiveerde patiënten).
 2. Ga naar de regel van de betreffende patiënt. Klik in de kolom 'Acties' op 'Testresultaten'. U wordt dan doorverwezen naar de pagina met testresultaten van de patiënt.
2.8 Meldingen
2.8.1 Activering van meldingen

Wanneer er veranderingen zijn in de testresultaten van de gezichtsscherpte van een patiënt, wordt een OdySight-melding geactiveerd. Patiënt en arts worden daarover als volgt geïnformeerd: 

 1. De patiënt ontvangt een e-mail en een sms waarin hij wordt uitgenodigd contact op te nemen met zijn behandelend arts. Er komt ook een melding in de app van de patiënt, waarin de patiënt wordt gevraagd te bevestigen dat hij/zij contact heeft opgenomen met de arts. 
 2. De arts ontvangt een melding op zijn dashboard en een bericht over de melding in de tweewekelijkse overzichtsmail. Ook verschijnt op de startpagina van het dashboard het profiel van de patiënt in de lijst met gesignaleerde patiënten (in rood).
2.8.2 Meldingen beheren

Om een melding te verwerken:

 1. Ga naar de pagina met testresultaten van patiënten. Controleer de laatste oogtesten van de patiënt om te zien of u de melding belangrijk acht.
 2. Bespreek ze indien nodig telefonisch met de patiënt. Ga na of de melding gerechtvaardigd is. Stel de patiënt zo nodig een spoedafspraak voor.
 3. Nadat de melding is opgevolgd, gaat u naar het dashboard en klikt u op de naam van de patiënt. Er verschijnt een formulier met de status van de meldingen.
 4. Vul het meldingenformulier in en geef daarbij de relevantie van de melding aan en de eventueel voorgeschreven behandeling.
 5. Klik vervolgens op de knop 'Bevestigen' om de melding van de patiënt definitief op te heffen.

Wanneer de melding is opgeheven, gaat de patiënt op het dashboard terug naar een actieve status (het patiëntprofiel is niet meer rood gemarkeerd, maar groen).
2.9 Uitloggen van het dashboard
Wanneer u klaar bent met het dashboard, is het belangrijk dat u uitlogt om de medische gegevens te beschermen. Daarvoor doet u het volgende:

1. Klik in de balk bovenaan het dashboard op het pictogram van de arts.
 1. 2. Er wordt een menu weergegeven met een knop 'Uitloggen'. Klik daarop om uit te loggen.
2.10 Het dashboard updaten
Updates van het dashboard worden automatisch uitgevoerd. Daarvoor hoeft u niets te doen.

3. Technische informatie

3.1 Hardware
Het dashboard wordt gebruikt via een webbrowser en is daarom te gebruiken op elk apparaat met een webbrowser (computer, tablet of smartphone). Op dit apparaat kan elk besturingssysteem zijn geïnstalleerd (Windows, macOS, Linux, iOS, Android, enzovoort). Voor gebruik van het dashboard is een internetverbinding nodig.
3.2 Computerveiligheid
De medische testresultaten worden opgeslagen via een erkende host voor gezondheidsgegevens die voldoet aan de vereisten van EU-verordening 2016/679 voor gegevensbescherming.

Hier volgen enkele voorzorgsmaatregelen waar u zich om veiligheidsredenen aan moet houden:

 • Neem geen persoonlijke gegevens op in uw wachtwoord (geboortedatum, naam, bijnaam, enzovoort).
 • Gebruik geen voor de hand liggende reeksen (qwerty, 1234, enzovoort).
 • Plaats geen speciale tekens aan het eind, start niet met een hoofdletter (Randomword0? => ran?Dom0word).
 • Maak uw wachtwoord nooit bekend.
 • Als u vermoed dat uw wachtwoord is gekraakt, maak dan een nieuw wachtwoord aan!
 • Log handmatig uit van het dashboard als u dat niet meer nodig hebt.

⚠ Na 12 uur inactiviteit wordt uw account automatisch uitgelogd.

⚠ Wanneer u weggaat uit de ruimte waar u uw computer gebruikt, moet u de computer vergrendelen of uitschakelen om die te beschermen tegen onbevoegde toegang.

4. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

OdySight is geen vervanging voor uw afspraken bij het centrum noch voor de onderzoeken die uw zorgverlener voorschrijft als onderdeel van de follow-up van uw gezichtsvermogen. Ga alstublieft altijd naar de afspraken met uw arts.

OdySight geeft geen interpretatie van de testresultaten noch behandelingsadvies. De app is niet bedoeld om diagnoses te stellen. Een diagnose is en blijft altijd de verantwoordelijkheid van een arts.

Alle medische beslissingen moeten altijd worden genomen door een professionele zorgverlener.

Als u veranderingen merkt in uw gezichtsvermogen en daar behoefte aan hebt, neem dan contact op met de zorgverlener die u OdySight heeft voorgeschreven. Diens contactpersoon is bereikbaar via de app.

Om de betrouwbaarheid van de aan de zorgverlener verstrekte gegevens te waarborgen, mag de app alleen worden gebruikt door patiënten aan wie deze is voorgeschreven.

Volg zorgvuldig de instructies in de app om het juiste oog te testen (links of rechts). Het gelijktijdig testen van beide ogen of het testen van het verkeerde oog, kan ertoe leiden dat er onjuiste resultaten aan uw arts worden doorgegeven.

De testresultaten kunnen afwijken van die tijdens een medische afspraak. Deze moeten daarom als een relatieve waarde worden gezien.

Het meldingensysteem van OdySight is niet bedoeld om het normale ritme van de follow-up van patiënten te beïnvloeden of te wijzigen. OdySight helpt bij de follow-up van patiënten tussen geplande klinische afspraken.

Het meldingensysteem is bedoeld ter indicatie voor patiënten en artsen dat een eerder dan gepland bezoek aan de kliniek nodig kan zijn.

Forceer uw zicht niet tijdens de tests. Als u niets doet, verschijnt bij de visustest na enkele seconden een knop met 'Ik weet het niet'. Als u daarop klikt, wordt het 'E'-teken groter. Deze handeling is niet van invloed op uw resultaten, maak er dus vrij gebruik van.

GEBRUIK DIT PRODUCT NIET voor zelfdiagnose bij problemen met uw gezichtsvermogen.
LEG UW SMARTPHONE OF TABLET NIET binnen het bereik van kinderen tijdens het uitvoeren van uw tests.

Tilak Healthcare is niet verantwoordelijk voor gegevens die per ongeluk worden verzameld als gevolg van verkeerd gebruik van de app of van storingen door ongelukken, wijzigingen of nalatigheid.

5. Contact met ons opnemen

Als u problemen met OdySight ondervindt, raadpleeg dan onze FAQ op volgend adres:
https://odysight.app/faq.

Als u het antwoord op uw probleem niet kunt vinden, neem dan contact met ons op via het volgende adres: supportBE@odysight.app.

Elk ernstig incident in verband met het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de Lidstaat waar de gebruiker is gevestigd.

6. Meer informatie

Op deze pagina vindt u een lijst met veelgestelde vragen over de app en het antwoord daarop: https://odysight.app/faq.

7. Symbolen op het etiket van het apparaat en in de gebruikershandleiding

CE-markering voor Europese conformiteit. De app voldoet aan de richtlijn van de Europese Unie met betrekking tot medische hulpmiddelen.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing/gebruikershandleiding

Fabrikant