Gebruikershandleiding — Dashboard

v2.0/ 2022-12-12
Tilak Healthcare SAS

74 rue du Faubourg Saint-Antoine
75012, Paris, Frankrijk
Tel: +33 (0)7 64 67 29 52
Fax: +33 (0)1 49 23 01 16
http://www.tilakhealthcare.com/
OdySight is een medisch hulpmiddel volgens de Europese Richtlijn 93/42/EEG.

1. Presentatie van OdySight

1.1 Productbeschrijving
OdySight® is medische software voor het op afstand bewaken van visuele parameters: gezichtsscherpte van dichtbij en symptomen zoals metamorfopsie en scotomen. De resultaten van de zelfbeoordelingstesten van gebruikers worden doorgestuurd naar de arts.

OdySight® interpreteert de testresultaten niet en is evenmin bedoeld om diagnoses te stellen. OdySight® helpt patiënten te bepalen of ze een arts moeten raadplegen voor diagnose en behandeling.

Indicaties: OdySight is bedoeld voor patiënten van 18 jaar en ouder.
1.2 Presentatie product
OdySight bestaat uit een applicatie voor de gebruiker en een dashboard voor de arts en zorgprofessionals.  

De toepassing kan worden aanbevolen aan gebruikers die, naar de mening van de oogarts of een andere zorgprofessional, controle op afstand van visuele parameters nodig hebben: meting van de gezichtsscherpte of evaluatie van metamorfopsie of scotomen. 

OdySight kan worden aanbevolen voor patiënten die regelmatig of nauwlettend moeten worden gevolgd. Het wordt gebruikt om de arts te helpen bij het controleren van de gezichtsscherpte van zijn/haar patiënten tussen geplande consulten.

De applicatie is alleen verkrijgbaar op voorschrift van een zorgprofessional.

OdySight geeft geen interpretatie van de testresultaten en is niet bedoeld om een diagnose te stellen. De diagnose en behandeling van de patiënt blijven de verantwoordelijkheid van de arts

OdySight vervangt geplande bezoeken aan de oogarts niet.

De arts die het hulpmiddel voorschrijft, moet nagaan of de patiënt in staat is het apparaat te gebruiken.

OdySight kan worden voorgeschreven aan volwassenen met:

a) een gecorrigeerde binoculaire gezichtsscherpte groter dan of gelijk aan 3/10 (0,5 logMAR; (20/63))
b) een compatibele smartphone of tablet
c) een geldig e-mailadres en telefoonnummer om een account aan te maken
d) het vermogen de app zelfstandig te gebruiken, zonder hulp van een zorgprofessional
e) het vermogen om regelmatig een eenvoudige test thuis uit te voeren
1.3 Contra-indicaties
De OdySight-app wordt ontraden:

 • voor gebruikers met epilepsie
 • voor patiënten met een gecorrigeerde binoculaire gezichtsscherpte van minder dan 3/10 (0.5 logMAR; 20/63)
1.4 Productbeschrijving
OdySight is een digitaal systeem dat bestaat uit twee componenten: de patiëntenapp en het dashboard voor zorgprofessionals. 

De OdySight-applicatie bestaat uit verschillende modules:

 • de module Gezichtsscherpte waarmee de gebruiker zijn/haar gezichtsscherpte kan testen; op basis van de ETDRS (Early Treatment for Diabetic Retinopathy Study);
 • de module Amsler-raster voor het evalueren van metamorfopsie en scotomen; gebaseerd op de papieren versie van het Amsler-raster;
 • de authenticatiemodule waarmee gebruikers veilig kunnen inloggen op de OdySight-applicatie;
 • het menu om door de OdySight-applicatie te navigeren;
 • de spelmodule en DLC (downloadbare content): dit zijn puzzels die zijn ontworpen voor bewaring door gebruikers.

NB: De spelmodule maakt geen deel uit van het medische hulpmiddel OdySight.

De app is alleen beschikbaar op voorschrift en op ondersteunde iOS/Android smartphones en verkrijgbaar in online appstores.

Het OdySight-dashboard

Dit dashboard is bestemd voor zorgprofessionals die OdySight voorschrijven. De zorgprofessional kan de resultaten zien van de oogtesten die de gebruikers hebben uitgevoerd.

 • De OdySight-app

De applicatie bestaat uit twee delen: een deel bestaande uit oogtesten (gezichtsscherpte, Amsler-raster) en een spelgedeelte (puzzels). Deze oogtesten zijn bedoeld om testresultaten te verzamelen, vergelijkbaar met de resultaten van testen in de praktijk van een arts met behulp van standaardmethoden. 

De gezichtsscherptetest controleert het zicht van dichtbij, terwijl de Amsler-rastertest de ontwikkeling van scotomen (zwarte vlekken) en/of metamorfopsie (vervormingen) beoordeelt.
Links de gezichtsscherptetest. Rechts de Amsler-rastertest.
 • Het OdySight-dashboard

Het dashboard, bedoeld voor gebruik door zorgprofessionals, is een beveiligde website waarop de resultaten van oogtesten van hun patiënten kunnen worden bekeken.
1.5 Prestatie van het hulpmiddel
OdySight maakt het mogelijk om visuele parameters op afstand te monitoren.

OdySight is een hulpmiddel ter verbetering van de standaard medische controles van uw patiënten.

De app vervangt niet voorgeschreven consulten en onderzoeken, die nog steeds noodzakelijk blijven.

Wanneer de testresultaten lijken aan te geven dat dit noodzakelijk is, adviseert OdySight u contact op te nemen met de patiënt.

Dit plan voor klinisch onderzoek is ontworpen om de gezichtsscherpte te beoordelen, een belangrijk onderdeel van elk oogonderzoek. Het wordt gebruikt om de toestand van de ogen van een patiënt vast te stellen en te controleren. Gezichtsscherpte is de meest gebruikte visuele parameter voor het karakteriseren en monitoren van chronische oogziekten.

De oogtesten zijn vergeleken en geëvalueerd aan de hand van standaardtesten die tijdens een klinisch onderzoek in een medisch centrum werden uitgevoerd. De klinische studie toonde aan dat de gezichtsscherptetesten en de Amsler-rastertesten in OdySight aanmerkelijk overeenkwamen met de testen uitgevoerd in het medisch centrum (gebruikte normen – de ETDRS-gezichtsscherpteschaal van veraf en dichtbij en de Amsler-rastertest op papier).

In geval van afname van de gezichtsscherpte verstuurt OdySight meldingen. De meldingen worden verzonden naar de patiënt en de oogarts om contact op te nemen. Deze meldingen ondersteunen en helpen de oogarts om in actie te komen: contact opnemen met de patiënt en een afspraak maken om de gezichtsscherpte klinisch te controleren. 

Het is een aanvullend hulpmiddel voor de arts om de gezichtsscherpte van de patiënt tussen geplande medische bezoeken te controleren. 

De diagnose blijft de verantwoordelijkheid van de voorschrijvende arts.

GEZICHTSSCHERPTETEST

Gezichtsscherpte is het vermogen om het kleinst mogelijke karakter te onderscheiden met maximale contractie. Bij het controleren en diagnosticeren van oogaandoeningen wordt deze meting per oog gedaan met behulp van een optimale oogcorrectie (corrigerende glazen).

De internationale standaard op het gebied van oogtesten is ETDRS. De in OdySight gebruikte test is direct afgeleid van die standaard.
Om redenen van internationale compatibiliteit maakt OdySight gebruik van de versie van de ETDRS met de "Tumbling E" die al wordt gebruikt in sommige oogtesten.
De gezichtsscherpte van dichtbij, zoals berekend in OdySight, wordt getest op een vaste afstand van 40 cm, één oog per keer, met de bril voor bijziendheid.

BELANGRIJK: Als dit op basis van de resultaten van uw patiënten noodzakelijk lijkt, zal OdySight u adviseren contact op te nemen met hen.

AMSLER-RASTER

Het Amsler-raster is in 1945 bedacht door Marc Amsler, een Zwitserse oogarts. Het is een zelfcontrole-instrument voor aandoeningen aan de macula zoals LMD of macula-oedeem.

Door het centrale punt van het raster vast te stellen, met één oog open en op een vaste afstand (ongeveer 40 cm), kan een persoon metamorfopsieën (lijnen die vervormen) of scotomen (zwarte vlekken) zien die symptomen zijn van een oogaandoening in ontwikkeling. In dat geval is een oogheelkundige controle noodzakelijk.
BELANGRIJK: OdySight stuurt geen melding naar de patiënt met het advies om contact op te nemen met de arts, zoals het geval is bij de gezichtsscherptetest. Als u bij het vergelijken van de verschillende verkregen resultaten het verschijnen of verslechteren van een van deze afwijkingen opmerkt, neem dan contact op met uw patiënt.
1.6 Beveiliging
De medische persoonsgegevens zijn te allen tijde alleen toegankelijk voor de oogarts, dankzij het online dashboard met beperkte toegang.

Deze gegevens, die met name bestaan uit de resultaten van medische testen, worden bewaard door een erkende aanbieder van hosting van medische gegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke en reglementaire vereisten. De doorgifte van gegevens van de server naar het dashboard gebeurt veilig en versleuteld.

2. OdySights voorwaarden voor gebruik

Door middel van het dashboard kunt u OdySight voorschrijven en de ontwikkeling van de visuele parameters van uw patiënten monitoren die verkregen zijn uit de oogtesten die zij uitvoeren met de app.
2.1 Aanmaken van het account voor uw praktijk
Voor het aanmaken van het account voor uw praktijk moet u het daarvoor bestemde formulier invullen en klikken op de bevestigingsknop.

Na indiening van dit formulier ontvangt u een automatisch e-mailbericht met een activeringslink. Klik op de activeringslink om het aanmaken van uw account te bevestigen. Uw account wordt vervolgens aangemaakt en u krijgt toegang tot het dashboard.
2.2 Aanmaken van een account voor zorgprofessionals
Voor het aanmaken van een account voor een zorgprofessional moet u het menu "Administratie" kiezen en vervolgens "een zorgprofessional toevoegen" selecteren. Vul het formulier voor het aanmaken van een account in en klik op de knop "bevestigen".

Na het invullen van het formulier ontvangt de zorgprofessional een automatisch e-mailbericht dat hem uitnodigt om via het account van de praktijk gebruik te gaan maken van het dashboard van OdySight met de aanmeldingslink. Door op deze link te klikken, wordt de medewerker naar een formulier voor het aanmaken van een account geleid. Het account wordt aangemaakt als hij/zij op de bevestigingsknop heeft geklikt.

⚠ Alleen een beheerder kan een account voor een zorgprofessional aanmaken.
2.3 Gebruikersrechten
Wanneer u een account voor een zorgprofessional aanmaakt, moet u zijn/haar rol definiëren. Deze rol heeft gevolgen voor hun gebruik van het dashboard, dat hun vervolgens specifieke rechten toekent. Een deel van het dashboard en de mogelijke acties is niet toegankelijk voor gebruikers met beperkte rechten. Details over gebruikersrechten zijn beschikbaar in onze FAQ op het volgende adres (en voeg het adres toe).  

Wanneer u een account aanmaakt voor een van uw medewerkers, kunnen 4 functies worden gekozen, elk met verschillende toegangsrechten.  

Arts:

De arts werkt bij de praktijk die gebruikmaakt van OdySight. Hij/zij heeft alle rechten:

OdySight voorschrijven, vermindering van de gezichtsscherpte kwalificeren, toegang tot patiëntprofielen en testresultaten. 

Een arts kan zijn gekoppeld aan medisch en niet-medisch (IT) personeel

Orthoptist:

Een orthoptist moet aan een arts zijn gekoppeld en heeft alleen toegang tot patiëntprofielen en testresultaten. Ze mogen OdySight niet voorschrijven noch de afname van de gezichtsscherpte kwalificeren.

Managementondersteuning:

Managementassistenten hebben alleen toegang tot patiëntprofielen. Ze mogen de app niet voorschrijven noch de afname van de gezichtsscherpte kwalificeren of de testresultaten van patiënten bekijken. Net als medisch personeel moeten ze aan een arts zijn gekoppeld.

Technische medewerkers (IT):

Technische medewerkers kunnen alleen de informatie van de praktijk wijzigen en nieuwe medewerkers uitnodigen. Ze mogen de app niet voorschrijven noch de profielen van patiënten bekijken.

Elke medewerker kan twee extra rechten worden toegekend:

Met 'beheerdersrechten' kunnen de gegevens van de praktijk worden gewijzigd en andere werknemers worden uitgenodigd.

Met 'toegangsrechten tot alle patiënten' kan het profiel van alle patiënten in de praktijk worden bekeken, los van de behandelende arts.
2.4 Toegang tot uw OdySight-account
Bij het inloggen op het dashboard worden u twee codes gevraagd:

 • Een persoonlijk wachtwoord, dat u instelt wanneer u uw account aanmaakt.
 • Een tijdelijke code, automatisch per e-mail of sms verzonden om uw identiteit te bevestigen. Elke keer dat u inlogt, ontvangt u een nieuwe tijdelijke code, die een uur geldig is.

Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot het OdySight-dashboard:

 1. Ga naar: https://dashboard.tilakhealthcare.com/dashboard/nl/login
 2. Voer in de inlogvelden uw e-mailadres en uw persoonlijke wachtwoord in.
 3. Een tijdelijke code wordt u per e-mail toegestuurd. Voer deze code in het daarvoor bestemde veld in en klik op de knop "Bevestigen" om toegang te krijgen tot uw dashboard.

U kunt het vakje "Dit apparaat mijn vertrouwde computer maken" aanvinken, zodat u bij een volgende keer inloggen geen tijdelijke code meer hoeft in te voeren.

⚠ Wees voorzichtig, deze dubbele authenticatieverbinding (d.w.z. met twee codes) is gemaakt om medische gegevens te beschermen.

Als u uw persoonlijke wachtwoord bent kwijtgeraakt, gaat u als volgt te werk:
 1. Ga naar de inlogpagina van het dashboard en klik op "Wachtwoord vergeten?"
 2. Voer uw e-mailadres in het daarvoor bestemde veld in. U krijgt een melding dat een e-mail naar u is gestuurd voor het resetten van uw wachtwoord.
 3. Controleer uw inbox en klik op de resetlink.
 4. Kies een nieuw wachtwoord (zie paragraaf 4.2 “IT-beveiliging” voor meer informatie) en typ het twee keer.
 5. Klik op "Opslaan".

U heeft dan toegang tot uw dashboard.
2.5 Navigeren in het dashboard
2.5.1 De startpagina

De startpagina is de eerste pagina waarop u terechtkomt als u bent ingelogd op het dashboard. Vanaf deze pagina kunt u:

 • OdySight voorschrijven aan een patiënt
 • Een lijst bekijken van uw patiënten met een verminderde gezichtsscherpte
 • Hun resultaten raadplegen en de afname van de gezichtsscherpte kwalificeren
 • Naar het navigatiemenu gaan
 • Naar de navigatiebalk gaan
 • Video's bekijken met uitleg overOdySight
 • De gebruiksstatistieken van de app door uw patiënten bekijken
2.5.2 Het navigatiemenu

Het navigatiemenu bevindt zich aan de linkerkant van het dashboard. Vanuit dit menu heeft u toegang tot:

 • De startpagina (knop "Overzicht")
 • Een voorschrijfformulier (knop "OdySight voorschrijven")
 • De lijst met patiënten aan wie u OdySight heeft voorgeschreven (knop "Uw patiënten")
 • De lijst met uw gearchiveerde patiënten (knop "Gearchiveerde patiënten")
 • Uw accountinstellingen (knoppen 'Profiel' en 'Wachtwoord wijzigen')
 • Een submenu "Administratie" om het functioneren van uw medewerkers te beheren (knoppen "Medewerker toevoegen", "Medewerkers" en "Praktijkprofiel").
 • Een formulier om contact op te nemen met de helpdesk van OdySight (knop "Neem contact op")
2.5.3 De navigatiebalk

De navigatiebalk bevindt zich bovenaan uw dashboard. Deze omvat:
 • De tutorial starten (pijl naar links)
 • De gebruikershandleiding (boek)
 • Een link naar een pagina 'Vragen en antwoorden' met antwoorden op veelgestelde vragen over het dashboard
 • Een knop om meldingen van uw patiënten met een verminderde gezichtsscherpte weer te geven (de bel)
 • Een knop om toegang te krijgen tot uw profielinstellingen en uit te loggen uit het dashboard
 • Een dropdownmenu om de weergavetaal van het dashboard te kiezen.
2.5.4 De patiëntenlijst

Klik in het navigatiemenu op "Uw patiënten" om toegang te krijgen tot de patiëntenlijst.

 • Patiënten met verminderde gezichtsscherpte verschijnen in het rood en bovenaan de lijst.
 • Actieve patiënten staan in het groen in het tweede deel van de lijst. Een patiënt wordt als actief beschouwd als deze in de afgelopen 30 dagen ten minste één oogtest met OdySight heeft uitgevoerd.
 • Inactieve patiënten zijn grijs en staan onderaan. Een patiënt wordt als inactief beschouwd als hij/zij de app nog nooit heeft gedownload of als hij/zij de afgelopen 30 dagen geen oogtest heeft gedaan.

Vanuit deze lijst kunt u:

 • De resultaten van een patiënt raadplegen door te klikken op "Resultaten" (zie voor meer informatie de paragraaf "Resultaten").
 • De afname van de gezichtsscherpte van een patiënt kwalificeren door op zijn/haar regel te klikken om een formulier weer te geven voor de kwalificatie van afname van de gezichtsscherpte.
 • De gegevens van een patiënt wijzigen door op zijn/haar regel te klikken.
 • Een inactieve patiënt een herinnering sturen (via e-mail en sms) door op de knop "Herinnering" te klikken. Deze functie is alleen beschikbaar als de patiënt geen enkele oogtest heeft uitgevoerd.
 • Het voorschrift van een patiënt (1 jaar geldig) verlengen door op de knop "Verlengen" te klikken
 • Een patiënt archiveren door op "Archiveren" te klikken. Deze functie is alleen beschikbaar als de patiënt geen afname van de gezichtsscherpte vertoont.
2.5.5 De lijst met gearchiveerde patiënten

Klik op "Gearchiveerde patiënten" in het navigatiemenu om de lijst met gearchiveerde patiënten te openen. Deze lijst bevat alle patiënten die handmatig zijn gearchiveerd (vanuit het patiëntprofiel) of automatisch (na 90 dagen inactiviteit).

Vanuit deze lijst kunt u:

 • De resultaten van een patiënt raadplegen door te klikken op "Resultaten" (zie voor meer informatie de paragraaf "Resultaten").
 • De gegevens van een patiënt wijzigen door op zijn/haar regel te klikken.
 • Een herinneringsmail sturen naar een patiënt door op de knop "Herinnering" te klikken. Deze functie is alleen beschikbaar als de patiënt nog nooit een oogtest heeft uitgevoerd.
 • Het profiel van een patiënt verwijderen door op "Verwijderen" te klikken. Deze functie is alleen beschikbaar als de patiënt nog nooit OdySightheeft gedownload of nog nooit zijn/haar cijfercode heeft gebruikt (activeringscode OdySight-patiëntaccount).

De persoonlijke en medische gegevens van een gearchiveerde patiënt worden na twee jaar inactiviteit automatisch verwijderd.
2.5.6 De resultatenpagina

Op de resultatenpagina kunt u de curve van de gezichtsscherpte van een patiënt voor elk oog zien, evenals de tekeningen die op de Amsler-rasters zijn gemaakt. Om deze te openen, klikt u op "Uw patiënten" in het navigatiemenu en vervolgens op "Resultaten".

Vanaf deze pagina kunt u:

 • Een afname van de gezichtsscherpte kwalificeren
 • De resultaten van de gezichtsscherpte raadplegen
 • De ontwikkeling van de Amsler-rasters raadplegen
2.5.7 De taal wijzigen

Rechts bovenaan het dashboard vindt u een knop waarmee u de taal kunt wijzigen. Klik op de afkorting van de huidige taal om het dropdownmenu weer te geven en selecteer vervolgens de taal die u wilt gebruiken.
2.6 Hoe OdySightvoor te schrijven
Het formulier voor het voorschrijven van OdySight is beschikbaar via het navigatiemenu. U moet op "OdySight voorschrijven" klikken om het formulier weer te geven.

Vul het formulier in met de vereiste informatie over uw patiënt om OdySight voor te schrijven. Klik op "Aanmaken" om het voorschrift te bevestigen. Uw patiënt ontvangt automatisch een e-mail en sms met alle informatie die nodig is om OdySight te gebruiken, evenals een persoonlijke activeringscode. Vervolgens wordt de voorgeschreven procedure afgerond.
2.7 De resultaten bekijken
De medische gegevens van uw patiënten zijn altijd toegankelijk op het online dashboard, met beperkte toegang.

De resultaten van uw patiënten bekijken:

 1. Klik in het navigatiemenu op “Patiënten”. Er wordt een lijst weergegeven van alle patiënten aan wie u OdySight hebt voorgeschreven (behalve gearchiveerde patiënten).
 2. Ga naar de regel van de patiënt van uw keuze. Klik in de kolom "Acties" op "Resultaten". U wordt dan doorgestuurd naar de resultatenpagina van uw patiënt.
2.8 Meldingen van afname van de gezichtsscherpte
2.8.1 De afname van de gezichtsscherpte vaststellen

Een significante afname van de gezichtsscherpte wordt gemeld wanneer een verandering wordt waargenomen in de resultaten van de gezichtsscherpte van een patiënt. De patiënt en de arts worden als volgt geïnformeerd:

 1. De patiënt ontvangt een e-mail en sms met de uitnodiging om contact op te nemen met zijn/haar arts. Er wordt ook een melding weergegeven in zijn/haar app, waarin wordt gevraagd om te bevestigen of contact is opgenomen met de arts.
 2. De arts ontvangt een melding op zijn/haar dashboard en een vermelding van de afname van de gezichtsscherpte in de tweewekelijkse samenvattende e-mail. Daarnaast verschijnt het patiëntprofiel op de startpagina van het dashboard, in de lijst van patiënten met verminderde gezichtsscherpte (in rood).
2.8.2 Een afname van de gezichtsscherpte kwalificeren

Om een afname van de gezichtsscherpte te kwalificeren:

 1. Ga naar de pagina met patiëntresultaten. Raadpleeg de laatste oogtesten om te zien of de afname van de gezichtsscherpte voor u significant lijkt.
 2. Overleg zo nodig telefonisch met uw patiënt. Ga na of de afname van de gezichtsscherpte significant is. Stel zo nodig de patiënt voor op consult te komen.
 3. Ga vervolgens naar uw dashboard en klik op de naam van de patiënt. Er wordt een formulier voor de kwalificatie voor vermindering van de gezichtsscherpte weergegeven.
 4. Vul het kwalificatieformulier in om de relevantie van de afname van de gezichtsscherpte en de eventuele behandelingen te bevestigen.
 5. Klik vervolgens op de knop "Bevestigen" om uw antwoorden op het kwalificatieformulier te bevestigen en de afname van de gezichtsscherpte definitief te kwalificeren.

Zodra de afname van de gezichtsscherpte is gekwalificeerd, krijgt uw patiënt weer een actieve status op uw dashboard (zijn/haar profiel wordt niet langer in het rood maar in het groen weergegeven).
2.9 Uitloggen van het dashboard
Wanneer u klaar bent met het gebruiken van het dashboard is het belangrijk dat u uitlogt om de medische gegevens te beschermen. Dit doet u als volgt:

 1. Klik in de balk bovenaan het dashboard op het pictogram van de arts.
 2. Er verschijnt een menu met onder andere de knop "Afmelden". Klik erop om uit te loggen.
2.10 Het dashboard updaten
Dashboardupdates worden automatisch uitgevoerd. U hoeft daarvoor niets te doen.

3. Technische informatie

3.1 Computerapparatuur
Het dashboard wordt gebruikt in een internetbrowser (Chrome, Firefox en Edge) en is beschikbaar op elk apparaat (computer, tablet of smartphone) met een internetbrowser. Het maakt niet uit welk besturingssysteem dit apparaat heeft (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android, enz.). Voor het gebruik van het dashboard is een internetverbinding nodig.
3.2 Computerbeveiliging
De resultaten van de medische testen worden opgeslagen via een erkende aanbieder van hosting van gezondheidsgegevens die voldoet aan de vereisten van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679.

Enkele voorzorgsmaatregelen met het oog op de veiligheid:

 • Gebruik voor uw wachtwoord geen persoonlijke gegevens (geboortedatum, naam, bijnaam ...).
 • Gebruik geen voor de hand liggende reeksen (querty, 1234 ...).
 • Plaats geen speciale tekens aan het einde, begin niet met een hoofdletter (Randomword0? => ran?Dom0word).
 • Geef uw wachtwoord nooit aan anderen.
 • Verander het wachtwoord als u denkt dat het in handen van anderen is gekomen!
 • Log handmatig uit bij het dashboard als u het niet meer nodig hebt.

⚠ Uw account wordt na 12 uur inactiviteit automatisch uitgelogd van het dashboard.

⚠ Wanneer u de ruimte verlaat waar u uw computer gebruikt, moet u uw computer vergrendelen of uitschakelen om deze te beschermen tegen onbevoegde toegang.

4. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

OdySight is geen vervanger voor consulten in de praktijk en testen die zijn voorgeschreven door een zorgverlener als onderdeel van de controle van het gezichtsvermogen van uw patiënt. 

OdySight geeft geen interpretatie van de testresultaten en geen aanbevelingen voor een diagnose of een behandeling. De app is niet bedoeld voor het stellen van een diagnose. De diagnose blijft de verantwoordelijkheid van de arts.

Alle medische beslissingen moeten worden genomen door een zorgprofessional.

Als patiënten een verandering in hun gezichtsvermogen opmerken en daaraan behoefte hebben, moeten ze contact opnemen met de zorgverlener die OdySight aan hen heeft voorgeschreven. Zijn of haar contactgegevens zijn te vinden in de app.

De app mag alleen worden gebruikt door patiënten aan wie deze is voorgeschreven, om de betrouwbaarheid van de aan de zorgprofessional verstrekte gegevens te waarborgen.

De testresultaten kunnen afwijken van de resultaten tijdens een medisch consult. Ze moeten als een relatieve waarde worden beschouwd.

De meldingen van verminderde gezichtsscherpte van OdySight zijn niet bedoeld om het behandelplan van patiënten met chronische oogaandoeningen te beïnvloeden of te veranderen, maar alleen om zorgprofessionals te helpen de opvolging van patiënten te verbeteren.

Gebruik dit product NIET voor diagnose van gezichtsproblemen.

Tilak Healthcare is niet verantwoordelijk voor gegevens die per ongeluk worden verzameld als gevolg van verkeerd gebruik van de app of storing als gevolg van ongevallen, wijzigingen of nalatigheid.

5. Neem contact op

Als u problemen ondervindt met OdySight, vindt u hier de antwoorden op veelgestelde vragen: https://odysight.app/faq.

Als u het antwoord op uw probleem niet kunt vinden, neem dan contact met ons op via supportNL@odysight.app

Elk ernstige incident in verband met het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker is gevestigd.

6. Meer informatie

Op deze pagina vindu een lijst met veelgestelde vragen over de app en de antwoorden daarop: https://odysight.app/faq.

7. Symbolen die worden gebruikt op het etiket van het hulpmiddel en in de gebruikershandleiding

 • CE-markering van Europese conformiteit. De app voldoet aan de Europese richtlijn betreffende medische hulpmiddelen.

 • Raadpleeg de gebruiksaanwijzing/gebruikershandleiding

 • Fabrikant